แนะนำงาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บทบาทหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Customer Service Staff (CSS) ตำแหน่งงานนี้มีหน้าที่สำคัญในการให้บริการลูกค้าด้านสินเชื่อ การจัดเก็บรับชำระหนี้ งานบริการภายในสาขา  รวมทั้งเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับลูกค้า ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงสาขาเพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

เพื่อรู้จักงานนี้ให้มากขึ้นจะขอแนะนำหน้าที่เบื้องต้นดังนี้

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าให้ข้อมูลและให้บริการสินเชื่อที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

งานด้านสินเชื่อ

1. ออกตลาด แสวงหาผู้มุ่งหวัง  ลูกค้าใหม่ ให้ข้อมูลและให้บริการสินเชื่อที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

2.ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลของลูกค้า คนค้ำ 

3. ตรวจสอบสภาพ และประเมินราคารถเบื้องต้น

4.บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ รวมไปถึงการแนบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน

5. เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันทุกประเภทตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตรวจสอบสภาพ และประเมินราคารถเบื้องต้น

งานด้านจัดเก็บติดตามหนี้

1. ดำเนินการติดตาม ทวงถามจัดเก็บหนี้ โดยปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการทวงหนี้อย่างถูกต้อง

3. บันทึกแจ้งพิกัดที่ออกติดตามลูกค้า และบันทึกข้อมูลการติดตามลูกค้าเข้าในระบบ

4. ดำเนินการเรียกคืนรถ(ในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระ) เพื่อนำมาจอดในจุดที่กำหนด  พร้อมตรวจสภาพรถที่เรียกคืนจากลูกค้า

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า โทรแจ้งและติดตามทวงถามจัดเก็บหนี้ โดยปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการทวงหนี้อย่างถูกต้อง

งานบริการหน้าร้าน และงานธุรการสาขา

1. รับชำระค่างวดลูกค้าทุกรายที่เข้ามาชำระ

2. นำฝากเงินรายได้สาขาเข้าธนาคารในแต่ละวัน  จัดทำรายงานการเงินประจำวันให้ความถูกต้อง

3. บันทึกงาน รับ-ส่งเอกสารสัญญา เล่มทะเบียนลงระบบ  จัดชุดเอกสารเพื่อส่งสำนักงานใหญ่

4.ควบคุมการเบิก-การคืน เงินสดย่อยสาขาให้เป็นตามนโยบาย

5. ดำเนินการงานธุรการในสาขา

6. ช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย  ความสะอาดของสาขาที่ประจำการ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า รับชำระค่างวดลูกค้าที่เข้ามาชำระ

เมื่อลูกค้าชำระค่างวดและปิดบัญชีแล้ว รับสมุดเล่มทะเบียนคืน

Create your account