กิจกรรมพนักงาน

นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคม เรายังมีการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เพิ่มพูนความร่วมมือร่วมใจให้แข็งแกร่ง ตลอดจนความผูกพันธ์ที่มีกับองค์กรของเรา

Create your account